คอร์ด Csus2 - รูปแบบการจับคอร์ดกีตาร์ (Guitar Chord : Csus2)

คอร์ด Csus2 - รูปแบบการจับคอร์ดกีตาร์


โน๊ตประจำคอร์ด Csus2 = G A# D E

ภาพตารางคอร์ดกีตาร์ 
รูปแบบการจับคอร์ด Csus2 ในแบบต่าง ๆ
คอร์ดสายเปิด (Open String Chord) คอร์ดใน และการจับคอร์ดทาบ (Barre Chord)


เลือกดูรูปแบบการจับคอร์ดกีตาร์อื่น ๆ

A B C D E F G
A7 B7 C7 D7 E7 F7 G7
Amaj7 Bmaj7 Cmaj7 Dmaj7 Emaj7 Fmaj7 Gmaj7
A6 B6 C6 D6 E6 F6 G6
Am Bm Cm Dm Em Fm Gm
Am7 Bm7 Cm7 Dm7 Em7 Fm7 Gm7
Am7M Bm7M Cm7M Dm7M Em7M Fm7M Gm7M
Am6 Bm6 Cm6 Dm6 Em6 Fm6 Gm6
Asus2 Bsus2 Csus2 Dsus2 Esus2 Fsus2 Gsus2
Asus4 Bsus4 Csus4 Dsus4 Esus4 Fsus4 Gsus4
A7sus2 B7sus2 C7sus2 D7sus2 E7sus2 F7sus2 G7sus2
A7sus4 B7sus4 C7sus4 D7sus4 E7sus4 F7sus4 G7sus4
Adim Bdim Cdim Ddim Edim Fdim Gdim
Aaug Baug Caug Daug Eaug Faug Gaug
A5 B5 C5 D5 E5 F5 G5


#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!