Basic Guitar Tabs ?

ตัวอย่าง Basic Guitar Tabs ซึ่งจะมีเส้นแนวนอน 6 เส้น แทนสายกีตาร์ทั้ง 6 สาย อย่าจำสับสนกับบรรทัด 5 เส้นนะครับ อันนั้นสำหรับโน๊ตสากล
แท็บกีตาร์จะมีเส้นบรรทัดแนวนอนทั้งหมด 6 เส้น ซึ่งจะแทนสายกีตาร์ทั้ง 6 สาย โดย
- เส้นที่ 1 บนสุดจะแทนสายกีตาร์สายที่ 1
- เส้นที่ 2 จะแทนสายกีตาร์สายที่ 2
- เส้นที่ 3 จะแทนสายกีตาร์สายที่ 3
- เส้นที่ 4 จะแทนสายกีตาร์สายที่ 4
- เส้นที่ 5 จะแทนสายกีตาร์สายที่ 5
- เส้นที่ 6 จะแทนสายกีตาร์สายที่ 6

เส้นแนวตั้งคือเส้นแบ่งห้องดนตรี

ตัวอย่าง Basic Tab ที่มีระยะเวลากำกับมาด้วย

     แท็บแบบพื้นฐาน ที่มีรายละเอียดของระยะเวลาในการเล่นอยู่ด้วย แท็บชนิดนี้จะทำให้เราสามารถทราบว่าเราควรเล่นแต่ละโน๊ตยาวนานเท่าไหร่ หรือแม้แต่สัญลักษณ์ที่ต้องปฏิบัติอื่น ๆ ซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้แทนโน๊ดดนตรีสากลนั้นก็ค่อนข้างใกล้เคียง หรือคล้าย ๆ กัน


ตัวอย่างแสดงสัญลักษณ์แท็บที่ใช้แทนค่าตัวโน๊ต
สังเกตุที่ห้องแรกนะครับ สาย 6 เฟรท 1 จะไม่มีระบุสัญลักษณ์ นั่นก็คือ Whole โน๊ตนั่นเอง
ในตัวอย่างนี่ เราก็กดสาย 6 เฟรทที่ 1 นาน 4 จังหวะนั่นเอง

Chord
แท็บแสดงการเล่นคอร์ด ตัวเลขจะอยู่ในแนวตั้งเดียวกัน

Hammer On
แท็บแสดงการเล่น Hammer On

Pull Off
แท็บแสดงการเล่น Pull Off

Slide
แท็บแสดงการเล่น Slide

Bend
แท็บแสดงการเล่น Bend

Bend Release
แท็บแสดงการเล่น Bend Release

Bend Release Bend
แท็บแสดงการเล่น Bend Release Bend

Add to Favorites