การอ่านแท็บที่มาพร้อมกับโน๊ตดนตรีสากล


การอ่านแท็บที่มาพร้อมกับโน๊ตดนตรีสากลนั้น จะมีอยู่ 2 ส่วนที่เราต้องดูควบคู่กันไปก็คือ
- ส่วนของโน๊ต
- ส่วนของแท็บ

ส่วนของโน๊ตสากลนั้นจะเป็นบรรทัด 5 เส้น ซึ่งเราต้องทำความรู้จักกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่นเครื่องหมาย ตัวหยุด (Rest) และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมทั้งตัวโน๊ตและค่าของตัวโน๊ตต่าง ๆ ซึ่งในขั้นนี้ เรายังไม่จำเป็นและไม่ต้องกังวลว่าโน๊ตตัวนี้เรียกว่าตัวอะไร หรือเสียงอะไร เช่น คาบเส้น 1 คือโน๊ตอะไร คาบเส้น 2 คือโน๊ตอะไร พูดง่าย ๆ ก็คือ ให้เราทราบแต่เพียงว่า ค่าของโน๊ตชนิดต่าง ๆ เท่านั้น เพื่อให้เราเล่นได้ตามระยะเวลาที่กำหนดมา

ส่วนของแท็บก็จะเป็นส่วนที่บอกตำแหน่งการกดของสายกีตาร์ เช่นกดที่เฟรท 3 สาย 2 เป็นต้น

สรุปหลัก ๆ ก็คือ ส่วนของแท็บจะบอกตำแหน่งการเล่น ส่วนของโน๊ตจะบอกระยะเวลา หรือ Duration นั่นเอง

ตัวอย่างแท็บที่มาพร้อมกับโน๊ตดนตรีสากล
ซึ่งต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับตัวโน๊ต และสัญลัษณ์ต่าง ๆ กันครับ
Add to Favorites