Ascii Tabs Maker

ขอแนะนำเครื่องมือสร้าง Ascii Tabsกดบนสาย และตำแหน่งเฟรทที่ต้องการ
ในกรณีที่ต้องการบันทึกพร้อมกันหลายสาย ให้เปลี่ยน Mode เป็น Chords Mode ก่อนนะครับ
เสร็จแล้วก็เลือกข้อความแท็บที่เราสร้างไว้
จากนั้นก็ Copy เก็บไว้กันลืม หรือจะเอาไปแชร์ให้เพื่อน ๆ ได้เลยครับ