การอ่าน Ascii Tab


วิธีการอ่านแท็บกีต้าร์ในรูปแบบ Ascii Tab
     สำหรับ Ascii Tab จะพบเห็นได้บ่อยบนเว็บไซต์ อาจจะเป็นบอร์ดที่เกี่ยวกับกีตาร์ ที่เพื่อน ๆ แกะเพลงแล้วเอามาแชร์กัน Ascii Tab เป็นรูปแบบข้อความที่ใช้สำหรับเขียนแท็บแบบง่าย ๆ ใช้ตัวเลขและตัวอักษร กับสัญลักษณ์ปกติธรรมดาทั่วไป ปกติจะใช้แทน TAB มาตรฐาน ซึ่งจะพบเห็นและมีการใช้กันอย่างกว้างขวางผ่านทางอินเตอร์เน็ต

Ascii Tab
E||-------------------|-------------------||
B||-------------------|-------------------||
G||-------------------|-------------------||
D||-------------------|-------------------||
A||-------------------|-------------------||
E||-------------------|-------------------||


     จะสังเกตุเห็นได้ว่ามีเส้นแนวนอนอยู่ทั้งหมด 6 เส้น นะครับ เส้นทั้ง 6 เส้นนี้ก็คือสายกีตาร์ทั้ง 6 สายนั่นละครับ โดยสายบนสุดคือ สายที่ 1 ไล่ลงมาเป็นสายที่ 2,3,4,5,6

ตัว E = เสียง มี        สายเปล่าเส้นที่ 1
ตัว B = เสียง ที        สายเปล่าเส้นที่ 2
ตัว G = เสียง ซอล      สายเปล่าเส้นที่ 3
ตัว D = เสียง เร        สายเปล่าเส้นที่ 4
ตัว A = เสียง ลา       สายเปล่าเส้นที่ 5
ตัว E = เสียง มี        สายเปล่าเส้นที่ 6

E||-------------------|-------------------|| <- สาย 1
B||-------------------|-------------------|| <- สาย 2
G||-------------------|-------------------|| <- สาย 3
D||-------------------|-------------------|| <- สาย 4
A||-------------------|-------------------|| <- สาย 5
E||-------------------|-------------------|| <- สาย 6

    |-------Bar 1-------|-------Bar 2-------|

เส้นแนวตั้งคือเส้นแบ่งห้องดนตรี

ตัวอย่างที่ 2
E||----------------------|--0-------------------|-------------------||
B||-----------------1----|-------1--------------|-------------------||
G||------------0---------|------------0---------|-------------------||
D||-------2--------------|-----------------2----|-------------------||
A||--3-------------------|----------------------|--3----------------||
E||----------------------|----------------------|-------------------||


     ตัวอย่างนี้จะเห็นมีตัวเลขเพิ่มเข้ามา ตัวเลขเหล่านี้ก็คือตัวที่บอกตำแหน่งเฟรทบนกีตาร์ เพื่อบอกให้ทราบว่าเราต้องกดที่ไหน ดังตัวอย่างข้างบน
เลข 3 บนเส้นที่ 5 วิธีเล่นก็คือ กดไปที่เฟรทที่ 3 บนสายที่ 5
เลข 2 บนสาย 4 ก็กดที่เฟรท 2 ของสายที่ 4
เลข 0 บนสาย 3 คือการเล่นสายเปล่าสายที่ 3 ไม่ต้องกดสาย
เลข 1 บนสาย 2 ก็กดที่เฟรท 1 ของสายที่ 2

ตัวต่อไปก็เหมือนกัน เริ่มง่ายแล้วใช่มั้ยครับ :)-

ตัวอย่าง Ascii Tab ที่มีการระบุระยะเวลาของโน๊ตเพิ่มด้วย
จะสังเกตุเห็นตัว E กับ S ที่ด้านบนนะครับ
      E  E  S E  S E  E  S E  S    E  E  E.  S S  S S S  S S S  S
E||-----------------------------|---------------------------------|
B||---------3------------3------|---------------------------------|
G||-----------5------------0----|--------0---0---------------2p-0-|
D||---0--0-------0------------0-|-------------------0-2p-0--------|
A||----------------3--3---------|--------------0h-2--------2------|
E||-----------------------------|--3--3---------------------------|

แท็บแสดงเครื่องหมาย Repeat หรือเล่นซ้ำ
                               4x
E||--------|--------||---------||
B||--------|--------||---------||
G||*-------|-------*||*-------*||
D||*-------|-------*||*-------*||
A||--------|--------||---------||
E||--------|--------||---------||

ตามตัวอย่างก็คือ เล่นห้องที่ 1-2 จำนวน 2 รอบ จากนั้นเล่นห้องที่ 3 จำนวน 4 รอบ

Duration Legend (ความหมายของตัวอักษรที่ใช้แทนค่าตัวโน๊ต)
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets

คอร์ด
E||--0----||
B||--1----||
G||--0----||
D||--2----||
A||--3----||
E||-------||

ตัวอย่างนี้จะเห็นตัวเลขอยู่แนวเดียวกัน ความหมายก็คือว่า กดตามตำแหน่งที่ระบุบน Tab แล้วเล่นพร้อมกัน ตัวอย่างที่เห็นก็คือเล่นคอร์ด C

ตัวอย่างการอ่าน Ascii Tab

Slide up
E||--3s----5----||
B||-------------||
G||-------------||
D||-------------||
A||-------------||
E||-------------||

กดเฟรท 3 สาย 1 แล้วสไลด์ไปที่เฟรท 5 บนสาย 1

Slide down
E||--7s----5----||
B||-------------||
G||-------------||
D||-------------||
A||-------------||
E||-------------||

กดเฟรท 7 สาย 1 แล้วสไลด์ไปที่เฟรท 5 บนสาย 1

Slide out downwards
E||--------||
B||--------||
G||--7\----||
D||--------||
A||--------||
E||--------||

กดเฟรท 7 สาย 3 แล้วสไลด์ออก

Slide out upwards
E||--------||
B||--------||
G||--7/----||
D||--------||
A||--------||
E||--------||

กดเฟรท 7 สาย 3 แล้วสไลด์เข้า

Hammer on
E||-------------||
B||-------------||
G||--3h----5----||
D||-------------||
A||-------------||
E||-------------||

กดเฟรท 3 สาย 3 แล้วเล่น จากนั้นกดเฟรท 5 โดยไม่ต้องดีด
 
Pull off
E||-------------||
B||-------------||
G||--7p----5----||
D||-------------||
A||-------------||
E||-------------||

กดเฟรท 7 กับเฟรท 5 บนสาย 3 ค้างไว้พร้อมกัน จากนั้นเล่นโน๊ตตัวแรกก็คือเฟรท 7 บนสายที่ 3 แล้วปล่อยนิ้วที่เฟรท 7 ในขณะที่นิ้วที่กดบนเฟรท 5 สาย 3 เรากดค้างรอไวอยู่แล้ว โดยไม่ต้องดีดซ้ำ

สัญลักษณ์ Ascii Tab

Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ -  slide into from below or out of upwards
\ -  slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down