คอร์ดเพลง รายงานน้ำตา เนส พรอำนาจ

INTRO | C#m B | A | ( 2 Times )


1C#m4 นาฬิกา ตอนBบ่ายๆ

คาบสุดท้าAยของเวลาเEรียน

C#mรูบอกว่าให้Bนักเรียน

เขียนเรื่AองความประทับEใจ


จัC#mกว่าสิเขียนว่าBอีหยัง

ตอนนี้พัAงเบิ่ดแล้วหัวEใจ

C#mนที่หนูฮักพึ่งบอกเลิกBหนูไป

ประทับAใจ...Bบ้อละคEรู


C#mนบ่มีแฮงสิจับBปากกา

มีแต่น้ำAตาไหลมาหย่Eาวๆ

C#mมู่กะถามเป็นหยังกับBผู้บ่าว

ฟ้าวตอAบว่าแค่บ่เข้าใจEกัน


ยิ้C#mมให้หมู่แล้วกะBหันหลัง

บ่เป็นหยังAเฮายังสบาE

C#mต่หัวใจมันคืBอสิตาย

เจ็บหลAาย...BแนวคนโดนEถิ่ม


เอAาแขนเสื้อ มาBเช็ดน้ำตา

ฝืG#mนจับปากกาเขียนความC#mในใจ

ส่งท้Aาย...Bให้ความผิดC#mหวัง


รายงานของหนูAที่คุณครูBสั่ง

มีหัวข้G#mอคือนั่งฮ้อC#mงไห้

เนื้อหาAคือถึกทำร้ายBจากคนที่หนูEฮัก

ถึกเขาAถิ่มไปมีคนใหBม่ หัวใG#mจกะเลยเจ็บC#mคัก

ขอโทษAคุณครูเด้อBค่า ถ้ากระดาษมีฮอยC#mน้ำตา

INSTRU | C#m B | A |

INSTRU | C#m B | A E |

INSTRU | C#m B | A E |

INSTRU | C#m B | A |


หวัC#mงว่าคุณครูคงBสิเข้าใจ

ถ้ามื้ออื่Aนหนูบ่ไปโรงเรีEยน

ขอC#mฝากส่งรายงาBนที่เขียน

ไว้กับหมู่Aเด้อคุณครูขE

ขอC#mมื้อเดียวครูคBงบ่ด่า

หนูขอAลา...BมาทำใE


INSTRU | C#m B | A |

INSTRU | C#m B | A | B |


เอAาแขนเสื้อ มาBเช็ดน้ำตา

ฝืG#mนจับปากกาเขียนความC#mในใจ

ส่งท้Aาย...Bให้ความผิดC#mหวัง


รายงานของหนูAที่คุณครูBสั่ง

มีหัวข้G#mอคือนั่งฮ้อC#mงไห้

เนื้อหาAคือถึกทำร้ายBจากคนที่หนูEฮัก

ถึกเขาAถิ่มไปมีคนใหBม่ หัวใG#mจกะเลยเจ็บC#mคัก

ขอโทษAคุณครูเด้อBค่า ถ้ากระดาษมีฮอยC#mน้ำตา


OUTRO | C#m B | A | ( 2 Times )

มิวสิควิดีโอ รายงานน้ำตา เนส พรอำนาจ
เพลง : รายงานน้ำตา ศิลปิน : เนส พรอำนาจ เรียบเรียง : อาร์ม อบอุ่น ติดต่องานแสดง : 098-914-4226