คอร์ดเพลง กระหายสุรา น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง

INTRO | D | A | G | D |

INTRO | D | A | G A | D |


ลงรายกระดDาษเซ็นเหล้าก่อนไม่เป็นBmไร

ไม่เคยคิดโกงประเทศไGทยผมไม่เข้าใAจกับรัฐบDาล

รณรงค์ทั้Bmงปีให้ประชาB7ชีเลิกเหล้าทั่วEmกัน

แต่โรงงานกลั่นสุราDนั้นเป็นของรัฐEmบาลผมเลยช่วยเAมา


เหล้าเพื่อนกินง่Dายแบบที่เราไม่ต้องBmซื้อ

คงเข้าใจนะไอ้เกGลอ ซดแก้วละAทีพร้อมที่จะเDมา

ขวดร้อยขวดBmพันน้ำใบกระB7ท่อมเบียร์ไวน์เหล้าEmขาว

ผัดเผ็ดต้มยำตำลDาวถั่วคั่วก็เAอาเหล้าเป็นตัวDยืน


AGTK วัคซีนทั้งแอลกอฮอล์

ขายแมสยังรวยไม่Aพอ

ชาวบ้านมรณาข้าวของก็Dขึ้น

ร้องเพลงระBmบายเมานั้นแต่B7มีจุดEmยืน

เรียกเก็บภาAษีจนDมึน

ให้ฟ้าดินลงEmทัณฑ์ไอ้พวกจันAไร


เลือดลมคล่องแคDล่วมานั่งชนแก้วยาBmดอง

ไม่บุหรี่แบบซGอง ใบจากใบตAองมวนใDหญ่

นักร้องวงBmเมาแก๊งร้องขวดเB7หล้าเข้ากันได้ใEm

แค่เพื่อนซื้อเหAล้ามาDให้ ฉันขอสู้ตAาย กระหายสุDรา

INSTRU | D | A | G | D |

INSTRU | Bm | F#m | G A | D |


ลงรายกระดDาษเซ็นเหล้าก่อนไม่เป็นBmไร

ไม่เคยคิดโกงประเทศไGทยผมไม่เข้าใAจกับรัฐบDาล

รณรงค์ทั้Bmงปีให้ประชาB7ชีเลิกเหล้าทั่วEmกัน

แต่โรงงานกลั่นสุราDนั้นเป็นของรัฐEmบาลผมเลยช่วยเAมา


เหล้าเพื่อนกินง่Dายแบบที่เราไม่ต้องBmซื้อ

คงเข้าใจนะไอ้เกGลอ ซดแก้วละAทีพร้อมที่จะเDมา

ขวดร้อยขวดBmพันน้ำใบกระB7ท่อมเบียร์ไวน์เหล้าEmขาว

ผัดเผ็ดต้มยำตำลDาวถั่วคั่วก็เAอาเหล้าเป็นตัวDยืน


AGTK วัคซีนทั้งแอลกอฮอล์

ขายแมสยังรวยไม่Aพอ

ชาวบ้านมรณาข้าวของก็Dขึ้น

ร้องเพลงระBmบายเมานั้นแต่B7มีจุดEmยืน

เรียกเก็บภาAษีจนDมึน

ให้ฟ้าดินลงEmทัณฑ์ไอ้พวกจันAไร


เลือดลมคล่องแคDล่วมานั่งชนแก้วยาBmดอง

ไม่บุหรี่แบบซGอง ใบจากใบตAองมวนใDหญ่

นักร้องวงBmเมาแก๊งร้องขวดเB7หล้าเข้ากันได้ใEm

แค่เพื่อนซื้อเหAล้ามาDให้ ฉันขอสู้ตAาย กระหายสุDรา


OUTRO | D D7 | Em | D A | D | D |