คอร์ดเพลง แค่บอกว่ารัก(มันยากใช่หม้าย) ชาย-เจ

INTRO | A | E | D | E | E |


เเค่บอกว่าAรักมันยากใช่หม้าย

เธอEจึงไม่เคยสนใจ

ทุกๆDคำที่เเหลงไป ไซรไม่ตEอบฉันมา

แค่คำว่าAรักคำเดียวสั้นๆ

มันไม่Eทำให้เธอเสียเวลา

แต่มันจะDทำให้โร้ว่า ว่าเธอนั้นแEคร์ฉัน


F#m  ช่วยยืนยันว่ายังC#mรักกันหน่อย

  ที่ถDามบ่อย เธอรำคาญหEม้าย

F#m  ช่วยแสดงทำเป็นC#mรักกันกะได้

  ถ้าคำตDอบมันทำร้ายจิตใE


A  แค่บอกรักมาให้ฉันโEร้สึกดี

  ขอเท่F#mานี้เธอทำให้ฉันได้หEม้าย

A  แค่บอกรักมาให้ฉันมั่Eนใจ

  ว่าไอ้F#mคนข้างๆกายในตอนEนี้

  มันยังเหมือนเAดิมไม่เเปรเปลี่ยน..E


อยากให้เAธอเอาใจฉันมั้ง

อยู่ลำEพังโร้หม้ายมันเดียวดาย

อย่าDทำเป็นของตายที่เธอไม่เหEลียวแล

อยู่แAค่ๆแต่ว่าเหมือนห่างไกล

ไม่โร้ในใEจของเธอมีใครอยู่มั้ง

เธอDทำให้ฉันยังมีหวัง บ้างEน๊า.

F#m  ช่วยยืนยันว่ายังC#mรักกันหน่อย

  ที่ถDามบ่อย เธอรำคาญหEม้าย

F#m  ช่วยแสดงทำเป็นC#mรักกันกะได้

  ถ้าคำตDอบมันทำร้ายจิตใE


A  แค่บอกรักมาให้ฉันโEร้สึกดี

  ขอเท่F#mานี้เธอทำให้ฉันได้หEม้าย

A  แค่บอกรักมาให้ฉันมั่Eนใจ

  ว่าไอ้F#mคนข้างๆกายในตอนEนี้..


INSTRU | A | E | F#m | D E |

INSTRU | A | E | F#m | D E |


A  แค่บอกรักมาให้ฉันโEร้สึกดี

  ขอเท่F#mานี้เธอทำให้ฉันได้หEม้าย

A  แค่บอกรักมาให้ฉันมั่Eนใจ

  ว่าไอ้F#mคนข้างๆกายในตอนEนี้..

  มันยังเหมือนเAดิมไม่เเปรเปลี่ยน..


ว่าไอ้Dคนข้างๆกEาย

มันยังDรักกันโย้หม้าEยฉันอยากAโร้...

มิวสิควิดีโอ แค่บอกว่ารัก(มันยากใช่หม้าย) ชาย-เจ
เพลง : แค่บอกว่ารัก(มันยากใช่หม้าย) ศิลปิน : ชาย-เจ เรียบเรียง : BOYRECORD STUDIO ติดต่องานแสดง : 0884463399