คอร์ดเพลง ลืมได้จริงใช่ไหม - หนุ่ม กะลา feat. ส้ม มารี

INTRO | Eb | Ab |


บ่อยEbครั้งที่ฉันมองเBbห็น เธอCmมีอาการGm

บ่อยคAbรั้งที่เหมือนสายGmตาเธอนั้น

เหม่อFmลอยเหมือนคอยใคBb


Ebแม้ความจริงของเBbธอกับเขา

จบCmกันไปแล้วตั้งเท่Gmาไร

แต่เหAbมือนว่าใจของGmเธอ

ยังคงคิดFmถึง แต่เขานั้นเรื่อBbยมา


Cm  ฉันก็กลัวตัวเองจะBbท้อ

  คนที่Fmรอจะเป็นอย่างถ้าใจเธอEbยังไม่พร้อม

Cm  หากว่ายังไม่หBbวังฉันจะยอม

  ขอแค่เFmธอบอก อะไAbรหน่อยได้ไBbหม


Ebเธอลืมเขาได้จBbริงใช่ไหม

Cmทำใจได้Gmจริงหรือเปล่า

AbเธอยังนึกGmถึงวันCmเก่า Fmใช่ไหมเธBb

Ebแล้วฉันควรต้องBbรอไหม

Cmรอเธอแล้วGmคุ้มหรือเปล่า

Abกลัวว่าฉันต้องGmปวดCmร้าว

หากกAbารรอ ไม่Bbทำให้เธอลืมไEbด้จริงๆ Bb


บ่อยEbครั้งที่ฉันมองเBbห็น เธอCmมีอาการGm

บ่อยคAbรั้งที่เหมือนสายGmตาเธอนั้น

ไม่FmมีฉันในใBb

Ebแม้ความจริงฉันเBbองก็รู้ ว่าCmเธอไม่เคยลบเขGmาไป

แต่Abฉันคนนี้ต้องGmทำอย่างไร บอกFmฉันได้ไหมเธBb

Cm  ฉันก็กลัวตัวเองจะBbท้อ

  คนที่Fmรอจะเป็นอย่างถ้าใจเธอEbยังไม่พร้อม

Cm  หากว่ายังไม่หBbวังฉันจะยอม

  ขอแค่เFmธอบอก อะไAbรหน่อยได้ไBbหม


Ebเธอลืมเขาได้จBbริงใช่ไหม

Cmทำใจได้Gmจริงหรือเปล่า

AbเธอยังนึกGmถึงวันCmเก่า Fmใช่ไหมเธBb

Ebแล้วฉันควรต้องBbรอไหม

Cmรอเธอแล้วGmคุ้มหรือเปล่า

Abกลัวว่าฉันต้องGmปวดCmร้าว

หากกFmารรอ ไม่Bbทำให้เธอลืมไEbด้จริงๆ Bb


Ebเธอลืมเขาได้จBbริงใช่ไหม

Cmทำใจได้Gmจริงหรือเปล่า

AbเธอยังนึกGmถึงวันCmเก่า Fmใช่ไหมเธBb

Ebแล้วฉันควรต้องBbรอไหม

Cmรอเธอแล้วGmคุ้มหรือเปล่า

Abกลัวว่าฉันต้องGmปวดCmร้าว

หากกFmารรอ ไม่Bbทำให้เธอลืมได้จริงๆ


Ebเธอลืมเขาได้จBbริงใช่ไหม

Cmทำใจได้Gmจริงหรือเปล่า

AbเธอยังนึกGmถึงวันCmเก่า Fmใช่ไหมเธBb

Ebแล้วฉันควรต้องBbรอไหม

Cmรอเธอแล้วGmคุ้มหรือเปล่า

Abกลัวว่าฉันต้องGmปวดCmร้าว

หากกFmารรอ ไม่Bbทำให้เธอลืมได้จริงๆ

MV : ลืมได้จริงใช่ไหม หนุ่ม กะลา, ส้ม มารี