คอร์ดเพลง ได้หม้ายน้อง - นิว พงศกร

INTRO | A F#m | D E | ( 2 Times )


เห็นเธอแAว็บๆ น้องใส่หมวกF#mแก็บ

รูปร่างเล็Dกๆ สเป็คEพี่

น้องผิวขาAวๆไว้ผมยF#mาวๆ

เที่ยวเดินพายเDป๋ามาแถวEนี้


หยบC#mแลอยู่นานสอF#mงนาน

หยบC#mรักน้องสาวF#mตาหวาน

ใจDมันสะท้านเหมือนว่าใจกำลังหEาที่อยู่


ฝนตกซ็อกแAซ็ก น้องเดินต็อกF#mแต็ก

กางร่มคันเDล็กมาทางEนี้

ใจพี่พรือโAฉ้เหมือนคนลาF#mต้า

มองซ้ายมองขDวาหลุกหลิกเสียEดี


มันเขิC#mนๆพอเห็นเธอF#mแค่ๆ

เหมือนอิโC#mทรศัพท์ไปบอF#mกแม่

ว่าลูกใDภ้มายืนแค่ๆ นี้แม่เEห้อ นี้แม่เห้อ..


C#mอยากจะจีบเธอด้วยถ้อยF#mคำหลายพยางค์

แค่นDฟังสักอย่างสองอย่าง ลองฟังแEลได้หม้ายน้อง


ถ้าน้องเดินทAาง พี่จะเป็นแท็F#mกซี่

ถ้าน้องเป็นหัวBmปลี พี่จะเป็นหน่อกEล้วย

ถ้าน้องเป็นช้Aอน พี่ก็จะเป็นF#mถ้วย

น้องเป็นจ้าวมือBmหวย พี่จะเป็นคนแEทง

ถ้าน้องเป็นเAห็บ พี่ก็จะเป็นF#mหมา

ถ้าน้องเป็นโซBmดา พี่จะเป็นเหล้าแEดง

พี่ยอมเป็นไC#mพ่ ให้น้องได้เล่นF#mแคง

เป็นไอไหรก็ไBmด้ แค่เEพียงได้อยู่ใกล้น้Aอง

INSTRU | A F#m | Bm E | A F#m | Bm E |

INSTRU | C#m F#m | Bm E | C#m F#m | Bm | E |


ฝนตกซ็อกแAซ็ก น้องเดินต็อกF#mแต็ก

กางร่มคันเDล็กมาทางEนี้

ใจพี่พรือโAฉ้เหมือนคนลาF#mต้า

มองซ้ายมองขDวาหลุกหลิกเสียEดี


มันเขิC#mนๆพอเห็นเธอF#mแค่ๆ

เหมือนอิโC#mทรศัพท์ไปบอF#mกแม่

ว่าลูกใDภ้มายืนแค่ๆ นี้แม่เEห้อ นี้แม่เห้อ..


C#mอยากจะจีบเธอด้วยถ้อยF#mคำหลายพยางค์

แค่นDฟังสักอย่างสองอย่าง ลองฟังแEลได้หม้ายน้อง


ถ้าน้องเดินทAาง พี่จะเป็นแท็F#mกซี่

ถ้าน้องเป็นหัวBmปลี พี่จะเป็นหน่อกEล้วย

ถ้าน้องเป็นช้Aอน พี่ก็จะเป็นF#mถ้วย

น้องเป็นจ้าวมือBmหวย พี่จะเป็นคนแEทง

ถ้าน้องเป็นเAห็บ พี่ก็จะเป็นF#mหมา

ถ้าน้องเป็นโซBmดา พี่จะเป็นเหล้าแEดง

พี่ยอมเป็นไC#mพ่ ให้น้องได้เล่นF#mแคง

เป็นไอไหรก็ไBmด้ แค่เEพียงได้เป็นแฟนน้Aอง


เป็นไอไหรก็ไBmด้ แค่เEพียงได้รักกับน้Aอง


OUTRO | A F#m | D E | A F#m | D E | A |

MV : ได้หม้ายน้อง นิว พงศกร
เพลง ได้หม้ายน้อง ศิลปิน : นิว พงศกร เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง ติดต่องานจ้างศิลปิน Tel : 062-5656982 / 082-6164544