สงัด - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - คอร์ด เนื้อเพลง

#คอร์ดเพลง #คอร์ดกีตาร์ #คอร์ดอูคูเลเล่ #เนื้อเพลง - สงัด - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

สงัด - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
***
ฝากดวงใจไปต่อ ฝากความท้อไปกับลม ให้ลับให้ลาให้พ้น
ส่งความเศร้ากังวล ถ่วงความทุกข์ให้จม ให้ลับไปกับทะล
ให้คลื่นร้องเพลงเห่กล่อมทะเล ดวงดาวประสานเสียงครืน

*  เหมือนนกหมดแรงผินกลับ พายุพัด
ไม่อาจต้านต่อ ปล่อยตัวท้อตามใจฝัน
  มองหาที่จะยึดเหนี่ยว มองหาที่จะได้ฝาก ให้เติมเต็มกำลังใจ
 
ความเป็นคน ๆ หนึ่ง ชีวิตมุ่งอย่างหนึ่ง ไม่สูงเกินกว่าจะหมาย
มีข้างกายคนหนึ่งไว้ คอยพยุงยามยาก ร่วมเสพสุขทุกข์ด้วยกัน
แต่ฉันนั้นเป็นคนหนึ่ง เมื่อถึงทีต้องทุกข์ยาก ไม่อาจมีใครข้างเคียง
                                                             
    **  ไร้ร้างเค้วงคว้างสงัด สบงซบลงบัดดล  ถาถมให้ตรมยิ่งกว่า
แล้งล้าเรี่ยวแรงจะฝืน หมดสิ้นพลังหยัดยืน ถึงขืนยังยืนไม่ไหว