น้ำเอยน้ำใจ - อัสนี & วสันต์ - โชติกุล - (คอร์ด กีตาร์ อูคูเลเล่ เนื้อเพลง)

#คอร์ดเพลง #คอร์ดกีตาร์ #คอร์ดอูคูเลเล่ #เนื้อเพลง - น้ำเอยน้ำใจ - อัสนี & วสันต์ - โชติกุล
น้ำเอยน้ำใจ - อัสนี & วสันต์ - โชติกุล

น้ำเอยน้ำใจ - อัสนี & วสันต์ - โชติกุล
***
ไม่มีใครคนใด หัวใจดวงใด ไม่มีความหมาย
ต่างมุ่งหมายตามสายทางเดิน
คนเอ๋ยคน เอ๋ยคน ต่างก็รู้อยู่
ใจของใครก็รู้ รู้ใจ ไม่แตกต่างกัน
จะมีใครคนใด หรือใจดวงใด อยากพ่ายอยากแพ้
ใครอยากอ่อนแอเรื่องราว
ใครต่างคน ต่างใคร ก็ต่างมุ่งหมายมั่น
คนเหมือนกันแหละหนาฟ้าดิน ดิ้นรนหาความ

        * น้ำเอย น้ำใจ ของใครให้มา
เหมือน การพึ่งพา ภาษาความเข้าใจ

( * )

มันก็เป็นเช่นนั้นนะเออ ฉันเธอต่างมุ่งต่างสาย
สิ่งที่วายร้าย มุ่งหมายว่าดี
เพียงแค่ความเข้าใจ ก็แบ่งกันไว้มั่ง
เป็นเช่นดังของขวัญให้กัน โลกอันโสภา
           ก็ใช่ว่าใครไม่มีจิตใจ ก็ใช่ว่าใครอยากไร้คุณค่า
ก็ใช่ว่าใครอยากเสียน้ำตา นะเออ

( * )

** น้ำ เอย น้ำใจ ของ ใครให้มา
เหมือนการพึ่งพา ภาษาความเข้าใจ

( ** )