เดือนเพ็ญ - อัสนี & วสันต์ - โชติกุล - (คอร์ด กีตาร์ อูคูเลเล่ เนื้อเพลง)

#คอร์ดเพลง #คอร์ดกีตาร์ #คอร์ดอูคูเลเล่ #เนื้อเพลง - เดือนเพ็ญ - อัสนี & วสันต์ - โชติกุล

เดือนเพ็ญ - อัสนี & วสันต์ - โชติกุล
***
เดือนเพ็ญ สวยเย็นเห็นอร่าม
นภาแจ่มนวลดูงาม เย็นชื่นหนอยามเมื่อลมพัดมา
แสงจันทร์นวล ชวนใจข้า คิดถึงถิ่นที่จากลา
คิดถึงท้องนา บ้านเรือนที่เคยเนา

เรไร ร้องดังฟังว่า เสียงเจ้าที่เฝ้าครวญหา
ลมเอยช่วยพา กระซิบข้างกาย
ข้า ยังคอย อยู่ไม่หน่าย ไม่เลือนห่างจากเคลื่อนคลาย
คิดถึงไม่วาย เมื่อเราจากมา

กองไฟ สุมควายตามคอก คงยังไม่มอดดับดอก
จันทร์เอยช่วยบอกให้ลมช่วยเป่า
สุมไฟ ให้แรงเข้าพัดไล่ความเยือกเย็นหนาว
 ให้พี่น้องเรานอนหลับอุ่นสบาย
 ลมเอย ช่วยเป็นสื่อให้ นำรักผูกจากดวงใจ
ของข้านี้ไป บอกเขานั้นหนา
ให้เมืองไทยรู้ว่า ไม่นานลูกที่จากลา
จะไปซบหน้า แทบอกแม่เอย

* เดือนเพ็ญ สวยเย็นเห็นอร่าม นภาแจ่มนวลดูงาม
เย็นชื่นหนอยามเมื่อลมพัดมา
แสงจันทร์นวล ชวนใจข้า คิดถึงถิ่นที่จากลา
คิดถึงท้องนา บ้านเรือนที่เคยเนา

( * , * , * )

Add to Favorites