เสมอ - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - คอร์ด กีตาร์ เนื้อเพลง

คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ คอร์ดอูคูเลเล่ เนื้อเพลง - เสมอ - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ 

เสมอ - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ 
***
** กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิต หลากหลาย
ซอกซอนซ้ำซ้ำ โค้งโค้ง ซ้ำ…ซ้ำ วนวน

* หลีกหนีไม่พ้น ไม่หลงทาง
ไอ้ทางเก่า ซ้ำๆ ไม่พ้นเดิมเดิม
จากเช้าจนค่ำ ย่ำอีกวัน ขวนขวาย
หากินทำงาน รับใช้ใคร...หนอ

หัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อย
เหลือหลายเจ้านาย เจ้าขา
มีแต่เธอสม่ำเสมอ ถึงซ้ำเติมหัวใจไม่เคยว่า

*** คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ
และเป็นเธอคนเดิม เสมอ… ทุกเวลา

( ซ้ำ * / *** / ** / *** / ** / *** )

**** กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิต หลากหลาย
ซอกซอน ซ้ำซ้ำ โค้งโค้ง ซ้ำ…ซ้ำ วนวน
คอยอยู่เคียงข้างกัน... เสมอ
และเป็นเธอคนเดิม... เสมอ
...ทุกเวลา

( ซ้ำ **** )