คอร์ดเพลง โลกในแง่ร้าย The Yers

INTRO | C | C | F | F |


อ่อนCแอลงทุกวัน

อ่อนไหวกับทุกคำ พูดจาที่เFก็บมาคิดซ้ำๆ

ความCรักที่ให้กัน ยังคงเผื่อใจว่าสักวัน

ต้องโดนหลอกลFวงอยู่ทุกๆ ครั้ง


ถูกกักGขัง ด้วยโลกในแง่ร้Fาย

ปิดตัวเGองจากคำว่ารักที่..Fงมงาย

และFmร้องไห้อยู่ได้


ที่เCป็นแบบนี้ก็เG/Bพราะว่าหัวใAm

ถูกทำร้GายมามากเกิFนไป

จนFmรับมันไม่ไหว และ G

ที่จCริงในใจยังG/BรอจะพบเAmจอใคร

ที่เGขาจะดึงฉัFนไป

ให้ออกจากโFmลกที่โหดร้ายสักที


INSTRU | Am G | F | Fm |


หลับCตาลงทุกคืน ต้องทนและกล้ำกลืน

ทุกๆ ความFคิดที่ดึงฉันลงไป (ให้จมลงอีก)

เปิดเพCลงดังเท่าไร แต่มันก็ยังไม่หายไป

เสียงปีศาจร้Fายที่คอยกระซิบในใจ

ถูกกักGขัง ด้วยโลกในแง่ร้Fาย

ไม่มีทGางที่ฉันจะหนีมันด้วFยความตาย

Fmไม่ช่วยทำให้หาย


ที่เCป็นแบบนี้ก็เG/Bพราะว่าหัวใAm

ถูกทำร้GายมามากเกิFนไป

จนFmรับมันไม่ไหว และ G

ที่จCริงในใจยังG/BรอจะพบเAmจอใคร

ที่เGขาจะดึงฉัFนไป

ให้ออกจากโFmลกที่โหดร้ายสักที


Em  บาดแผลคงไม่Fลึกเกินกว่าจะทุเลา

Em  ถ้าฉันไม่ได้พFบคนใจร้Gายที่ทำร้ายในวันนั้น


ที่เCป็นแบบนี้ก็เG/Bพราะว่าหัวใAm

ถูกทำร้GายมามากเกิFนไป

จนFmรับมันไม่ไหว และ G

ที่จCริงในใจยังG/BรอจะพบเAmจอใคร

ที่เGขาจะดึงฉัFนไป

ให้ออกจากโFmลกที่โหดร้ายสักที


INSTRU | C G/B | Am G | F |


และให้ชีFmวิตมีความหมายสัGกที


OUTRO | C G/B | Am G | F | Fm | Fm |

OUTRO | C |

มิวสิควิดีโอ โลกในแง่ร้าย The Yers
เพลง : โลกในแง่ร้าย ศิลปิน : The Yers เรียบเรียง : ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์ IG : @theyerstheyers