คอร์ดเพลง บ่มีมื้อได๋บ่คิดฮอด T-Rex (ทีเร็กซ์)

INTRO | C | Em | Am G | F G |


Amบ่มีแฮงสิเดินสิหย่าง ตั้งEmแต่ที่เจ้าถิ่มไป

เจ้าปFล่อยให้อ้ายนอนจมอยู่กับGน้ำตา


ข้าวFน้ำบ่กิน กินแGต่เหล้าขาว

ย้อนEmเจ้าเฮ็ดให้ อ้ายAmมีน้ำตา

Dmหวังสิให้ เหล้าส่GอยเยียวยาแผCลใจG


Amกลับบ่เป็นดั่งใจคิด แฮงEmเมาแฮงคิดฮอดเขา

ตั้งใFจสิลืม แต่ยังจำเรื่องสองเฮา ตั้งGแต่เคยอยู่นำกัน


Fจนมาฮอดมื้อGนี้

มื้อที่Emเจ้านั้นมาตัดคAmวามสัมพันธ์

ไปDmอยู่กับเขาคนFนั้น โอโฮะโGอ..


ตั้งแต่ที่เจ้าถิ่มไCป บ่มีมื้อได๋บ่คิดฮอEmดเลย

บ่มีมื้อได๋เบิดฮักเAmจ้าเลย โอโฮะโGอ..

ตั้งแต่ที่เจ้าบอกCลา อ้ายกะอยู่แต่กับEmน้ำตา

อยากให้เจ้าได้ฮู้ไAmว้ว่า..

บ่ว่าสิFดนปานไGด๋ อ้ายยังฮักเจ้าคืCอเก่า

INSTRU| C | Em | Am | G |

INSTRU | Am | Em | F | G |


Fอ้ายคงทำได้เGพียง..

ยอมEmรับความจริงว่าใAmนมื้อนี้

บ่มีDmเจ้าแล้วคนFดี คิดฮอดเจ้าเGด้อ..


ตั้งแต่ที่เจ้าถิ่มไCป บ่มีมื้อได๋บ่คิดEmฮอดเลย

บ่มีมื้อได๋เบิดฮักAmเจ้าเลย โอโฮะโGอ..

ตั้งแต่ที่เจ้าบอกCลา อ้ายกะอยู่แต่กับEmน้ำตา

อยากให้เจ้าได้ฮู้ไAmว้ว่า.. โGอ..


ตั้งFแต่ที่เGจ้าถิ่มไCป บ่มีมื้อได๋บ่คิดEmฮอดเลย

บ่มีมื้อได๋เบิดฮักAmเจ้าเลย โอโฮะโGอ..

ตั้งFแต่ที่เGจ้าบอกCลา อ้ายกะอยู่แต่กับEmน้ำตา

อยากให้เจ้าได้ฮู้ไAmว้ว่า..

บ่ว่าสิFดนปานไGด๋ บ่ว่าสิใFช้เวลาท่อไGด๋..

อ้ายยังฮักเจ้าคือเก่า..


INSTRU| C | Em | Am G | F G | Am |

มิวสิควิดีโอ บ่มีมื้อได๋บ่คิดฮอด T-Rex
เพลง : บ่มีมื้อได๋บ่คิดฮอด ศิลปิน : T-Rex เรียบเรียง : วาทิตย์ ขุราษี ติดต่องาน : 063-179-4468, 081-617-2057