คอร์ดเพลง มีเพียงคนที่รักกันเท่านั้น The Yers

Tune to Eb

INTRO | Em D | Dm C |

INTRO | Em D | Dm C |


มีEmเพียงคนที่Dรักกันเท่านั้น

ที่Dmบอกว่าโลCกนี้สวยงาEmม      D      Dm

มีEmเพียงคนที่สDมหวังเท่านั้Dm

ที่บอกชีCวิตมีคุณค่Emา      D      Dm


แต่ไม่ใช่Gmฉันที่ทรมาน ฉัAmนที่ยังพบพาน

ความรักBbที่เหมือนนิทาน ที่Bbmจบอย่างเสียใจ


Dmมงาย เหนื่Amอยแทบตาย

Cmยายามสุดท้Gmายก็ต้องมาร้อDmงไห้

MaAmkes me cry, EBbverytime I try.

จะรัDmกใครต้อAmงเจ็บหัวใจ

เหมืCmอนว่ามีเวทมนGmต์ที่สะกDmดฉัน

ให้ต้Amองโดนทำร้ายBb.. อย่างนี้Bbmตลอดไป


มีEmเพียงคนที่D/F#โชคดีเท่านั้Am

ที่มีคนรักอยู่ข้างกEmาย    D/F#          Am

Emทบาทที่ฉันD/F#เป็น

แค่คนAmไม่สำคัญที่ต้องEmตายD/F#..

ในตอนท้าAmย..


แต่ไม่ใช่Gmฉันที่ทรมาน ฉัAmนที่ยังพบพาน

ความรักBbที่เหมือนนิทาน ที่Bbmจบอย่างเสียใจ

Dmมงาย เหนื่Amอยแทบตาย

Cmยายามสุดท้Gmายก็ต้องมาร้อDmงไห้

MaAmkes me cry, EBbverytime I try.

จะรัDmกใครต้อAmงเจ็บหัวใจ

เหมืCmอนว่ามีเวทมนGmต์ที่สะกDmดฉัน

ให้ต้Amองโดนทำร้ายBb.. อย่างนี้Bbmตลอดไป


ถ้Gmาฉันกลายเป็นคAmนมีความรัก

Gmด้พบใครบางคนFที่ไม่ทำให้เสียใจ

GmละฉันจะยังมอAmงโลกนี้ในแง่ร้าBb

อยู่อีกไหBbm


INSTRU | Dm Am | Cm Gm |

INSTRU | Dm Am | Gm |


Dmมงาย เหนื่Amอยแทบตาย

Cmยายามสุดท้Gmายก็ต้องมาร้อDmงไห้

MaAmkes me cry, EBbverytime I try.

จะรัDmกใครต้อAmงเจ็บหัวใจ

เหมืCmอนว่ามีเวทมนGmต์ที่สะกDmดฉัน

ให้ต้Amองโดนทำร้ายBb.. อย่างนี้Bbmตลอดไป


Dmมงาย เหนื่Amอยแทบตาย

Cmยายามสุดท้Gmายก็ต้องมาร้อDmงไห้

MaAmkes me cry, EBbverytime I try.

จะรัDmกใครต้อAmงเจ็บหัวใจ

เหมืCmอนว่ามีเวทมนGmต์ที่สะกDmดฉัน

ให้ต้Amองโดนทำร้ายBb.. อย่างนี้Bbmตลอดไป..