คอร์ดเพลง ความรักความงาม Boy Imagine

Capo #2

INTRO | C | Am | F G | C | ( 2 Times ) | G |


หากโลกCนี้ ไม่มีตัวเราที่Amตั้งอยู่

ความFน่าเกลียด ความงดGงาม จะมีCไหม

หากCเรา ไม่มีสายAmตาที่มอง

ท้องFฟ้า และท้องทะGเล จะเป็นเช่Cนไร G


เมื่อท้Cองฟ้า ที่เรามองเป็นAmสีคราม

แต่Fคราม จะเป็นสีของGมันจริงๆ ไCหม

หรือเCกิดจากเพียง ระยะทางที่มันAmแสนไกล

แล้วเFรามองจากตรงGนี้ด้วยสายCตา


แล้วฉันก็Amมอง มันอEmย่างนั้น

ความFคิดบรรจงไป GในความหCมาย

แล้วฉันก็Amมอง มันEmอีกครั้ง

ความFรักในใจเราใยไม่คGล้าย


อย่างFสายรุ้งนั้น มันก็Gมีความงาม อย่างCสายรุ้ง

Fท้องทะเล นั้นมันก็Gมีความงาม อย่างCทะเล

แต่คFวามงดงามนั้นGไซร้

มันอยู่ที่ใCครเป็นG/Bคน ผู้มองAmอยู่

เหมือนอย่างกับFคุณ ที่สวยได้อย่Gางนั้น

เพราะมีฉันมCองอยู่ F    G      C    G


ใช่ไCหม

เป็นG/Bตัวของเราเท่านั้น เข้าAmใจมันไปเอง

ใช่ไCหม

คือG/Bใจของเราเท่านั้น วาดAmมันขึ้นมาเอง

Fายรุ้ง ท้Gองฟ้า

ถ้าไม่มีCตาของG/Bเรา เข้าAmไป

สัมผัสกับมันF    G

ท้องทะCเล ที่ปรากฏอยู่Amตรงหน้า

ที่แFท้มันมีGอยู่จริงๆ Cไหม

หรือCมันเป็นเพียงอาการ

ที่เรามีAmสายตาที่มองอยู่

สิ่งFนั้นจึงเป็นสิ่งGนั้นขึ้นจริCงๆ G


เหมือนCสายรุ้ง ที่เราAmมองอยู่

เมื่อFหายไปความ งดงGามอยู่ที่Cไหน

นางเCอกสวย แต่เมื่อลAmะครจบ

อวสFาน และความงดGงามอยู่ที่Cใด


แล้วฉันก็Amมอง มันอEmย่างนั้น

ความFคิดบรรจงไป GในความหCมาย

แล้วฉันก็Amมอง มันEmอีกครั้ง

ความFรักในใจเราใยไม่คGล้ายกัน


อย่างFสายรุ้งนั้นมันก็Gมีความงาม อย่างCสายรุ้ง

Fท้องทะเลนั้นมันก็Gมีความงาม อย่างCทะเล

แต่คFวามงดงามนั้นGไซร้

มันอยู่ที่ใCครเป็นG/Bคน ผู้มองAmอยู่

เหมือนอย่างกับFคุณ ที่สวยได้อย่Gางนั้น

เพราะมีฉันมCองอยู่


ที่Fคุณ สวยได้อย่างนั้Gน..

เพราะมีฉันมอCงอยู่  G      C

มิวสิควิดีโอ ความรักความงาม Boy Imagine
เพลง : ความรักความงาม ศิลปิน : Boy Imagine เรียบเรียง : ติดต่อ :