คอร์ดเพลง มอเตอร์ไซค์ฮ้าง ร็อคแสลง

INTRO | Gm | Gm | F | Gm |

INTRO | Gm | Gm | F | Gm | F | Gm |


อ้ายเป็นครูน้Gmอย อ้ายเป็นครูน้อย บรรจุใหม่

ขี่มอเตอร์ไซFด์คันเก่า เขาไม่แGm

ปิ๊คอัพคันโGmก้ โตโยต้า มางามแท้

มาเทียว มาแFว ส่งเจ้า ทุกเซ้าแลGm

มาเทียว มาแFว ส่งเจ้า ทุกเซ้าแลGm


มอเตอร์ไซด์ฮ้าGmง มอเตอร์ไซด์ฮ้าง ทางลูกรัง

ฝุ่นเกาะเกรอะกรัFง จับตัว จนหัวแดGm

ปิ๊คอัพคันโGmก้ โตโยต้า มาขับแซง

ผู้สาวแก้มแดFง..เคียงคู่ไปกับเขGm

ผู้สาวแก้มแดFง..เคียงคู่ไปกับเขGm


INSTRU | Gm | Gm | F | Gm |

INSTRU | Gm | Gm | F | Gm | F | Gm |


เขGmามีรถรับส่Fง โฉมยงลืมซ้อนท้ายเรGm

เขGmามียศมาอวFด เป็นตำรวจร้อยตรีมีดาGm

จบนายร้อGmยหมาดๆ มาดไม่เบF

ส่วนตัวเรFา..ราชภัฏพอกระเทิGm

น้ำตาครูน้Gmอย น้ำตาครูน้อยย้อยโหยดๆ

อยากจะมีรFถปิ๊คอัพขับเหลือเกิGm

มอเตอร์ไซด์ฮ้าGmง มอเตอร์ไซด์ฮ้าง เขาหมางเมิน

อยากจะกู้เงิFนสหกรณ์ผ่อนรถยนGmต์

อยากจะกู้เงิFนสหกรณ์ผ่อนรGmถยนต์..


INSTRU | Gm | Gm | F | Gm |

INSTRU | Gm | Gm | F | Gm | F | Gm |


เขGmามีรถรับส่Fง โฉมยงลืมซ้อนท้ายเรGm

เขGmามียศมาอวFด เป็นตำรวจร้อยตรีมีดาGm

จบนายร้อGmยหมาดๆ มาดไม่เบF

ส่วนตัวเรFา..ราชภัฏพอกระเทิGm


น้ำตาครูน้Gmอย น้ำตาครูน้อยย้อยโหยดๆ

อยากจะมีรFถปิ๊คอัพขับเหลือเกิGm

มอเตอร์ไซด์ฮ้าGmง มอเตอร์ไซด์ฮ้าง เขาหมางเมิน

อยากจะกู้เงิFนสหกรณ์ผ่อนรถยนGmต์

อยากจะกู้เงิFนสหกรณ์ผ่อนรGmถยนต์..


OUTRO | Gm | Gm | F | Gm |

OUTRO | Gm | Gm | F | Gm | F | Gm |

มิวสิควิดีโอ มอเตอร์ไซค์ฮ้าง ร็อคแสลง
เพลง : มอเตอร์ไซค์ฮ้าง ศิลปิน : ร็อคแสลง คำร้อง/ทำนอง : สัญลักษณ์ ดอนศรี เรียบเรียง : สมบูรณ์ บุรีรัมย์ ติดต่องานแสดง : 081-7111059
Add to Favorites