คอร์ดเพลง ในความคึดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียว - ไมค์ ภิรมย์พร

ในความคึดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียว - ไมค์ ภิรมย์พร
คอร์ด ในความคึดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียว
คอร์ดเพลง ในความคึดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียวเนื้อเพลง
ฮัก มันยังฮักคือเก่า
ฮัก ที่เบิดสิทธิ์เว้าแต่วันนั้น
บ่เคยลืม บ่เคยลืม มื้อเคยอยู่นำกัน
ก็ยังจำทุกเรื่องราวของเจ้าตลอดมา

* ทั้งที่อ้ายก็ฮู้เฮาเลิกกันมาตั้งดน
เฮาอยู่คนละส่นของโลกมาตั้งนาน
แต่ชีวิตของอ้ายในทุกวัน
มันยังหวังสิได้พ้อหน้า

** ในความคึดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียว
เจ้าผู้เดียวบ่เคยมีไผเข้ามา
เจ้าฮู้บ่ ตั้งแต่เจ้าลา
ก็มีแต่คำว่าคึดฮอดเด้

*** ในความคึดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียว
เจ้าผู้เดียวถึงเฮาสิฮ้างสิเพ
อยู่จังได๋ ยังห่วงใยอยู่เด้
ยังถามข่าว ย่อนยังฮักเจ้าหลาย
รอ อ้ายยังรอคนดี
รอ ถึงมันบ่มีเลยจุดหมาย
มีบ่หนอ มีบ่หนอที่เจ้าคึดคืออ้าย
หรือเจ้านั้น ยังคงยืนยันบ่คืนต่าวมา

( * , ** , *** )

( ดนตรี )

( * , ** , *** )

อยู่จังได๋ ยังห่วงใยอยู่เด้
ยังถามข่าว ย่อนยังฮักเจ้าหลาย

ในความคึดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียว :  ไมค์ ภิรมย์พร
คำร้อง/ทำนอง  :  พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ
เรียบเรียง           :  จิระวัฒน์ ปานพุ่ม