คอร์ดเพลง ซ้ำเติม - มาตัง ระดับดาว

มาตัง - ซ้ำเติม
ซ้ำเติม คอร์ด
คอร์ดเพลง ซ้ำเติม - มาตัง ระดับดาวเนื้อเพลง ซ้ำเติม
แบกความเจ็บช้ำมา  แบกมาตั้งไกล
เผื่อพอจะมีใครพึ่งพา
เกือบลืมความช้ำใจ  เมื่อเธอเข้ามา
เข้ามาคอยเยียวยา รักษาใจ

*  และแล้วทุกอย่างก็มาแปรผัน
 มันเลยต้องเจ็บและช้ำใหม่
 เธอทำรอยเก่าที่คนทำทิ้งไว้
 ตอกย้ำมันลงไปที่จุดเดิม

** ขอบคุณที่ซ้ำเติม จุดเดิมที่เคยเจ็บ
เจ็บแบบเดิมที่เคยเจอมาก่อน
ขอบคุณที่ซ้ำเติม จุดเดิมให้ยิ่งอ่อน
ช่วยบั่นทอนซ้ำลงไป ที่เดิม

ไม่เคยจะคิดเลย  ไม่เคยระวัง
ก็เลยไปจริงจังเหมือนก่อน
แปลกดีที่เชื่อเธอ  ว่าเธอจะแน่นอน
ว่าเธอคงจะจริง ไม่เหมือนใคร

( *  ** )

จะเติมความหวัง สักครั้งลงที่ใจ
เพื่อให้ใจดีดังเดิม
มาเจอความช้ำ ที่เธอให้มาเพิ่ม
เธอกลับเติมความเจ็บใจ

( ** )

ขอบคุณที่ซ้ำเติม 
ขอบคุณที่ซ้ำเติม จุดเดิมให้ยิ่งอ่อน
ช่วยบั่นทอนซ้ำลงไป ที่เดิม

คอร์ด ซ้ำเติม - มาตัง ระดับดาว