คอร์ดเพลง เรื่องเล่าข้างกองไฟ - เบิ้ล ปทุมราช


คอร์ด เรื่องเล่าข้างกองไฟเนื้อเพลง
ซุมยายเฒ่า นั่งจี่ข้าวอยู่ข้างกองไฟ
หน้าหนาวลมพัด ซุนกาย
พวกพ่อใหญ่ แม่ใหญ่ตุ้มโหม
ลมพัดผ่าน หนาวสะบั้นผ่านเสื้อไหมพรม
มื้อจี่ข้าวปากเลาก็จ่ม เรื่องลูกเต้าของเฮาทุกคน

มียายเฒ่าๆ หน้าเล้าเศร้าบัดเว้าฮอดหลาน
หลานชายไปเป็นทหาร รับราชการ อยู่ในกองกรม

ได้เป็นทหารไทยกล้า ปวงชนประชาพากันชื่นชม
ปั้นข้าวจี่ถ่าใข่หุมหม ใส่แจ่วบองหลานข่อยมักกิน
มือซ้ายจูไฟให้กล้า มือขวาเลาเช็ด น้ำตา ที่ริน
ยายคึดฮอดบักหล่ายุพิน อยากให้ได้กินปั้นข้าวจี่ของยาย

(ดนตรี)

มียายเฒ่าๆ หน้าเล้าเศร้าบัดเว้าฮอดหลาน
หลานชายไปเป็นทหาร รับราชการ อยู่ในกองกรม
ได้เป็นทหารไทยกล้า ปวงชนประชาพากันชื่นชม
ปั้นข้าวจี่ถ่าใข่หุมหม ใส่แจ่วบองหลานข่อยมักกิน
มือซ้ายจูไฟให้กล้า มือขวาเล่าเช็ด น้ำตาที่ริน
ยายคึดฮอดบักหล่ายุพิน อยากให้ได้กินปั้นข้าวจี่ของยาย
เบิ้ล ปทุมราช - เรื่องเล่าข้างกองไฟ