คอร์ดเพลง ฝัน - ๘ กันยา

คอร์ดเพลง ฝัน - ๘ กันยา
คอร์ดเพลงฝัน ศิลปิน ๘ กันยา

เพลง ฝัน
ศิลปิน ๘กันยา
คำร้อง ทำนอง พีรบูรณ์ จริยานุสรณ์
มิกซ์และมาสเตอร์ริ่ง หนุ่ย สตูดิโอ