คอร์ดเพลง แฮงจำแฮงเจ็บ - ตุ๋ย ศรีรัตนะ

ตุ๋ย ศรีรัตนะ
คอร์ดเพลง แฮงจำแฮงเจ็บ - ตุ๋ย ศรีรัตนะ
คอร์ดเพลงแฮงจำแฮงเจ็บ..

เพลง : แฮงจำแฮงเจ็บ
คำร้อง/ทำนอง : ตุ๋ย ศรีรัตนะ
เรียบเรียง : อานนท์ เชื้อบุญมา