คอร์ดเพลง คาดสิเจ็บ - ชัย ธนาพันธ์, นันท์ ธนากร, ท้าวคำหอม

คาดสิเจ็บ - ชัย ธนาพันธ์, นันท์ ธนากร, ท้าวคำหอม
คาดสิเจ็บ คอร์ด
คอร์ดเพลง คาดสิเจ็บ - ชัย ธนาพันธ์, นันท์ ธนากร, ท้าวคำหอมเนื้อเพลง คาดสิเจ็บ

* คั่นคึดว่าอ้ายบ่แมน เจ้ากะไป
บ่ต้องคิดหยังหลาย อ้ายบ่ตายดอก
เมื่อเจ้าเจอคนที่คิดว่าเขาดีพอ
สิบ่อ้อนวอนขอให้หลูโตน

( ดนตรี )       

** คนหมดใจ เฮ็ดจั่งใด๋ก็ไปอยู่ดี
บ๋าฟ้า บ๋าธรณี  กะมีค่าส่ำเก่า
มันอยู่อยาก ย้อนว่าเจ้าฮักเขา
บ่ต้องโอ้ต้องอ่าว คั่นสิไป

*** คั่นฮักเขา เจ้ากะไปสา อย่าคึดหลาย
อกฮักบ่ถึงตายดอกอ้ายว่า
คั่นบ่สมศักดิศรี กะให้หนีจากกัน
ที่ผ่านมาคึดว่าฝันท่อนั้นล่ะ
คั่นเจ้าไปได้สวย ถึงใจต้องป่วยปี
สิยอมเจ็บโดยดี บ่โอ้อ่าว
สิบ่ทวงวาสนา เมื่อผลาบ่หลาย
ถึงสิเจ็บรอดตาย อ้ายสิคึดว่า.. คาดสิเจ็บ

( ดนตรี )   

( ** )

( ดนตรี )                 

คั่นฮักเขา เจ้ากะไปสา อย่าคึดหลาย
อกฮักบ่ถึงตายดอกอ้ายว่า
คั่นบ่สมศักดิศรี กะให้หนีจากกัน
ที่ผ่านมาคึดว่าฝันท่อนั้นล่ะ
คั่นเจ้าไปได้สวย ถึงใจต้องป่วยปี
สิยอมเจ็บโดยดี บ่โอ้อ่าว
สิบ่ทวงวาสนา เมื่อผลาบ่หลาย
ถึงสิเจ็บรอดตาย อ้ายสิคึดว่า..

( *** )

( ดนตรี )   

( * )

คำร้อง/ทำนอง นันท์ ธนากร
เรียบเรียงดนตรี เธค คอนสาร
สังกัด ไมโลดี้ มิวสิค