คอร์ดเพลง ฮักที่แสนดี - กู่แคน School

คอร์ดเพลง ฮักที่แสนดี - กู่แคน School
กู่แคน
คอร์ดเพลงทั้งหมดของ : กู่แคน School
เนื้อเพลง: ฮักที่แสนดี
เจ้ากะยังบ่เห็น ยังบ่เห็น โอ้ยความฮักของอ้าย
ที่มันฮักเจ้าหลาย ฮักเจ้าหลาย
ฮักเจ้าอีหลี ยอดซู้ ดูหัวใจอ้ายก่อนสิจากกันไป
ทำใจได้ก่อน สิเจ้าสิหนีจากกัน ยังรำพัน

หากว่าใจเจ้านั้น ใจเจ้านั้น คั่นแม่นคึดซังกัน
หากแต่ใจอ้ายนั้น ใจอ้ายนั้น ที่ยังคงฮักยังผูกพัน
บุญเฮาสองสร้างกันมาส่ำนี้
หรือมีเวรกรรมนำกันมาตั้งแต่ปางใด๋ โอ้ยหัวใจ

เว้าแล้วอยากไห้ออกมา แต่ว่าน้ำตาบ่ไหล หัวใจ มันเศร้า
ที่มันเหงา มันเป็นจังหนึ่ง ที่คิดถึงความดีที่เคยมีต่อกัน
ขอบคุณที่ผ่านมา ที่เจ้านั้นได้ยอมเสียเวลา มาคบกัน
จากกันแล้วขอให้เจ้ามีแต่ความสุข อย่าได้ทุกข์ คือจั่งอยู่กับอ้าย
ขอบคุณหลาย ที่ฟ้าส่งเจ้ามาให้ฮู้จัก ฮักที่แสนดี

( ดนตรี )

( ซ้ำทั้งหมด )
เพลง : ฮักที่แสนดี
คำร้อง-ทำนอง : ก้องศิลป์ ฟ้าล่วงบน
เรียบเรียงดนตรี : กู่แคน School