คอร์ดเพลง น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ - เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง - น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ - ศิลปิน - เพชร สหรัตน์


คอร์ดเพลงทั้งหมดของ : เพชร สหรัตน์
เนื้อเพลง:  น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ
หยดน้ำตาคนไทยไม่ยอมหยุดไหล
วันที่หัวใจชาวไทย แหลกสลาย
เจ็บสิบปี ที่ร่มเย็น พ่อเป็นดั่งต้นไม้ใหญ่
ปกคลุมทั่วผืนดินไทย
วันนี้พ่อจากไป น้ำตาชาวไทยยังไหลริน

* เสียงคนไทยร่ำร้อง พ่อมองและได้ยิน
พ่อยังทรงถวิลถึงทุกถิ่นทั่วฟ้าไทย
เราชาวไทยทุกคน สำนึกถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่
พ่อหลวงของปวงชาวไทย
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
พ่อหลงของไทย สถิตย์อยู่ในใจเรา

** หยดน้ำตาไม่ยอมหยุดไหล
เราชาวไทยล้วนคิดถึงพ่อ
แผ่นดินสยามสานทอ รวมเป็นหนึ่งใจ
พระภูมิพลราชา คือพ่อผู้ให้อันยิ่งใหญ่
วันนี้น้ำตาชาวไทย ไม่ยอมหยุดไหล
พวกเราชาวไทย อาลัยพ่อของแผ่นดิน

เสียงคนไทยร่ำร้อง พ่อมองและได้ยิน
พ่อยังทรงถวิลถึงทุกถิ่นทั่วฟ้าไทย
เราชาวไทยทุกคน สำนึกถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่
พ่อหลวงของปวงชาวไทย
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
พ่อหลงของไทย สถิตย์อยู่ในใจเรา

( *, ** )

น้ำตาไม่ยอมหยุดไหล
พวกเราชาวไทย อาลัยพ่อของแผ่นดิน

ติดต่องานแสดง : 081-7111059