คอร์ดเพลง รักเพื่อพ่อ - สิงโต นำโชค

คอร์ดเพลง - รักเพื่อพ่อ : ศิลปิน - สิงโต นำโชค


รักเพื่อพ่อ - ศิลปิน - สิงโต นำโชค
คอร์ดเพลงทั้งหมดของ : สิงโต นำโชค
เนื้อเพลง: รักเพื่อพ่อ
เคยได้ยิน เคยได้ฟัง เรื่องราวมากมายของพ่อ
ผ่านวันและคืนที่เราได้เดินตาม
ดั่งแสงตะวัน ดุจแสงสว่าง นำทางชีวิตของตน
อาจมีบางหนที่เราได้ลืมไป

พ่อไม่เคยขอให้เรารักพ่อ แค่เพียงขอให้เราได้รักกัน

* แค่มองด้วยรัก ก็จะเห็นเข้าไปถึงหัวใจที่อยู่ในนั้น
ที่มีกันและกันไม่เคยต่าง

** หากพ่อมองอยู่บนนั้น
และได้เห็นคนไทยรักกันจะสุขเพียงไหน
คงไม่อยากเกินไปสักครั้งหนึ่ง ให้เราได้รักกัน

( ดนตรี )

ครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
จะขอน้อมนำตามคำสอน

( ซ้ำ * )

( ดนตรี )

อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจ
ให้เราได้รักกัน ให้พ่อได้สุขใจ

เพลง : รักเพื่อพ่อ
ศิลปิน : สิงโต นำโชค
คำร้อง : สิงโต นำโชค, ตั้ม โมโนโทน (สถาปัตย์ ธีรนิตภาพ)
ทำนอง : สิงโต นำโชค
เรียบเรียง : Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)