Rock and Roll Star - เสก โลโซ (Loso) - (คอร์ด กีตาร์ อูคูเลเล่ เนื้อเพลง)

#คอร์ดเพลง #คอร์ดกีตาร์ #คอร์ดอูคูเลเล่ #เนื้อเพลง - Rock and Roll Star - เสก โลโซ (Loso)
Rock and Roll Star - เสก โลโซ

Rock and Roll Star - เสก โลโซ (Loso) 
***
        *  ฉันมันเพี้ยนนี่ก็รู้มาตั้งนานแล้ว
 คิดว่าตัวแจ๋ว อันนี้ก็รู้มาตั้งนานอีก
          Rock and roll Star ซ่าไม่ยอมหลีก
ซื้อทีไม่เคยปลีก ถ้าชอบก็เหมาหมดเลย

      **  ถ้าคิดจะคบกันไปคิดให้ดีนะจ๊ะ
คิดจะค้าอันนี้ก็ต้องแยกเป็นเรื่องใหม่
         เพราะใจดวงนี้ไม่คิดจะขายให้ใคร
มันมาจากใจ ก็ปากกับใจตรงกัน

 ***  ก็เพราะว่าฉันรักเธอ ก็เธอรักฉันหรือเปล่า
หากไม่รัก ฉันคงเศร้า ไม่เข้าทีนะเออ
         (ก็เพราะว่า)ฉันรักเธอ อย่าปล่อยให้ฉันร้องเพลงรอเก้อ
เพราะคิดถึง ถึงแต่เธอ เธอคนเดียว

( * , ** , *** , *** )

เพราะคิดถึง ถึงแต่เธอ เธอคนเดียว
เพราะคิดถึง ถึงแต่เธอ เธอคนเดียว