ผักชีโรยหน้า - อัสนี & วสันต์ - โชติกุล - (คอร์ด กีตาร์ อูคูเลเล่ เนื้อเพลง)

#คอร์ดเพลง #คอร์ดกีตาร์ #คอร์ดอูคูเลเล่ #เนื้อเพลง - ผักชีโรยหน้า - อัสนี & วสันต์ - โชติกุล
ผักชีโรยหน้า - อัสนี & วสันต์ - โชติกุล

ผักชีโรยหน้า - อัสนี & วสันต์ - โชติกุล
***
เขาว่าให้ดีให้งานเข้าทีต้องโรยผักชีไว้
เขาว่าจะดีจะดูเข้าทีต้องโรยผักชีไว้
ทุกครั้งที่ใช้อยู่ ทุกครั้งรู้อยู่ ทุกคนถูกใจ
ทุกคนติดใจ ทุกคนชอบใจนัก
สังคมชื่นชอบบุคคลนิยมต้องโรยผักชีไว้
ไม่มีผู้ใดชอบกินผักชี แต่ต้องมีไว้
ทุกครั้งที่ใช้อยู่ ทุกครั้งก็รู้อยู่
ไม่มีผักชีเขาคงไม่กินต้องโรยผักชีไว้

ไม่มีผักชีเขาคงไม่กินต้องโรยผักชีไว้
ถึงมีผักชีแล้วคนไม่กินขอเพียงได้โรยไว้
ทุกครั้งที่ใช้อยู่ ทุกครั้งก็รู้อยู่
ถึงมีผักชีถึงยังไม่ดี ขอเพียงได้โรยไว้

* ผักชีเอ๋ยผักชีโรยหน้า ส่งเสริมคุณค่าของใน
โรยหน้าแล้วเห็นเป็นไง(โรยใน)ดูงดงาม

เราทุกคนต้องดูให้ดีผักชี ถ้ามีจะดีต้องโรยไว้ก่อน เขาจึงจะยอมรับ
ทางที่ดีหากมีวิธี ก็ควรต้องโรยผักชีให้ดีไว้ก่อน เขาจึงจะยอมรับ

( * )

ผักชีเอ๋ยผักชีโรยหน้า ส่งเสริมคุณค่าของใน
โรยหน้าแล้วเห็นเป็นไง(เห็นแล้วเป็นไง)อยากถาม

( * , * )