ข้าวเย็น - อัสนี & วสันต์ - โชติกุล - (คอร์ด กีตาร์ อูคูเลเล่ เนื้อเพลง)

#คอร์ดเพลง #คอร์ดกีตาร์ #คอร์ดอูคูเลเล่ #เนื้อเพลง - ข้าวเย็น - อัสนี & วสันต์ - โชติกุล

ข้าวเย็น - อัสนี & วสันต์ - โชติกุล
***