บังเอิญติดดิน - อัสนี & วสันต์ - โชติกุล - (คอร์ด กีตาร์ อูคูเลเล่ เนื้อเพลง)

#คอร์ดเพลง #คอร์ดกีตาร์ #คอร์ดอูคูเลเล่ #เนื้อเพลง - บังเอิญติดดิน - อัสนี & วสันต์ - โชติกุล
บังเอิญติดดิน - อัสนี & วสันต์ - โชติกุล

บังเอิญติดดิน - อัสนี & วสันต์ - โชติกุล
***
ไม่ยากเย็น ไม่เป็นปัญหา บังเอิญเกิดมา พูดจาเข้าใจ
ทำงงทำงาน เบิกบานเรื่อยไป บังเอิญพอใจ บังเอิญติดดิน
บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ ติดดิน
(บังเอิญติดดิน ได้ยินบ้างไหม บังเอิญพอใจ บังเอิญ ติดดิน)
บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ
ไม่บอกไม่รู้ ไม่ดูไม่เห็น บังเอิญก็เป็น เช่นดังใครๆ
ดิบดิบไม่มี ผักชีพริกไทย บังเอิญพอใจ บังเอิญติดดิน
บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ

เดินเดินติดดิน เดินติดดิน เดินติดดิน ก็กินข้าวแกง
กินข้าวแกง กินข้าวแกง กินข้าวแกง ก็เดินติดดิน
เดินติดดิน เดินติดดิน เดินติดดิน
ก็กินข้าวแกง กินข้าวแกง กินข้าวแกง กินข้าวแกง

ก็บังเอิญเหมือนดังใครๆ บังเอิญพอใจ บังเอิญติดดิน
(บังเอิญเหมือนดังใครๆ บังเอิญพอใจ บังเอิญติดดิน)

ถูกด่าถูกไป ไม่เป็นปัญหา บังเอิญเกิดมา คิดว่าได้พร
เลิกงานชื่นใจ ย่องไปงัดกลอน บังเอิญบังอร ตื่นนอนขึ้นมา

        นอน…นอน…นอน…นอน…นอน…นอน…นอน…นอน

        (บังเอิญติดดิน ได้ยินบ้างไหม บังเอิญพอใจ บังเอิญติดดิน)
        บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ ติดดิน
        บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ ติดดิน