แอ๊ด คาราบาว - เสก โลโซ - (คอร์ด กีตาร์ อูคูเลเล่ เนื้อเพลง)

#คอร์ดเพลง #คอร์ดกีตาร์ #คอร์ดอูคูเลเล่ #เนื้อเพลง - แอ๊ด คาราบาว - เสก โลโซ
แอ๊ด คาราบาว - เสก โลโซ

แอ๊ด คาราบาว - เสก โลโซ
***
จะกล่าวถึงตำนาน อาจารย์ของข้า เขาคือราชาสามช่าเมืองไทย
จิตใจเด็ดเดี่ยว กว้างขวางยิ่งใหญ่ ไม่มีใคร ไม่รู้จัก

* คือหนึ่งเดียว คือคนจริง ไม่เคยทิ้ง ยามน้องลำบาก
ประชาชนทุกข์ยาก พี่ก็ไปช่วยเขา

** แอ๊ด คาราบาว พี่ใหญ่ของฉัน แอ๊ด คาราบาว สุขทุกข์ร่วมกัน
แอ๊ด คาราบาว ช่วยเหลือแบ่งปัน คือราชา (สามช่าเมืองไทย)

ที่น้องได้ดี อยู่ในวันนี้ ก็เพราะมี พี่คอยสอนสั่ง
สำนึกในบุญคุณ ที่พี่ปลูกฝัง ตอบแทนยังไง ก็ไม่หมด

( *, ** )
( *** , * , ** , ** )

 สามช่าเมืองไทย สามช่าเมืองไทย เมืองไทย คือราชา สามช่าเมืองไทย