เขาขอไลน์ อ้ายขอลา - มนต์แคน แก่นคูน - คอร์ด กีตาร์ เนื้อเพลง

มนต์แคน แก่นคูน
คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ คอร์ดอูคูเลเล่ เนื้อเพลง - เขาขอไลน์ อ้ายขอลา - มนต์แคน แก่นคูน
เขาขอไลน์ อ้ายขอลา - มนต์แคน แก่นคูน

เขาขอไลน์ อ้ายขอลา - มนต์แคน แก่นคูน
***
เฝ้าส่งไลน์ พ่ายรักฝากให้เธอ

กดจากเบอร์เหงา ๆ ผู้สาวบ่อ่าน

พิมพ์ข้อความบอกเหตุผลบนทางผ่าน

กับเหตุการณ์สดุดช้ำคำว่าเรา ...