การเดินทาง (Backpack) - ชาติ สุชาติ - คอร์ด เนื้อเพลง

คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ คอร์ดอูคูเลเล่ เนื้อเพลง - การเดินทาง (Backpack) - ชาติ สุชาติ
คอร์ด เนื้อเพลง - การเดินทาง (Backpack) - ชาติ สุชาติ | www.ChordTabGuitar.com


บทความที่ฉันได้เขียน มาจากบทเรียนที่เธอเคยเรียน
วาจาที่ฉันเอ่ยไป มาจากอารมณ์ที่เธอผ่านเจอ

*  เพียงการเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์
หนึ่งเดือน หนึ่งปี มันมีความหมาย
ทำให้เติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่า

** การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้
การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ
เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ
การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้
การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ
เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ (ในสิ่งนั้น) (ในความรัก)

ดนตรี

สิ่งที่เราเรียนรู้ ส่งเสริมต่อการก้าวเดิน เรื่องราวที่เราเผชิญ อยู่ที่เราเข้าใจมันไหม

[ *, ** ]

ดนตรี

[ **, ** ]
คอร์ดเพลง เปลี่ยนคีย์ได้ [App]