คอร์ดเพลง แลรักนิรันดร์กาล - ปู่จ๋าน ลองไมค์ PMC

แลรักนิรันดร์กาล - ปู่จ๋าน ลองไมค์ PMC
แลรักนิรันดร์กาล คอร์ด
คอร์ดเพลง แลรักนิรันดร์กาล - ปู่จ๋าน ลองไมค์ PMCเนื้อเพลง แลรักนิรันดร์กาล
* แช่มช้อย.. โสภา.. โวหา.. ใดจะเปรย
งดงาม.. เหลือเกิน.. ใจเพลิน.. เกินเอื้อนเอ่ย
ฝนยังคู่ฟ้า ปลายังคู่น้ำ น้องนางคนงาม กู้อ้ายแต้กา
ฮักนักฮักหลาย มั่นหมายบ่โรยรา
เจ้าเป็นนางฟ้า หรือเทพธิดาบนดอย
โอ้เจ้าหงส์ฟ้า แก้วตาดุจพลอย
บ่ฮิ้อหลุดลอย ให้ใครเชยชม
ดอกรักบ่ลอยลม ก็สุขสมเหลือใด
ผีเสื้อได้ดอมดม ก็สุขล้นในหัวใจ

** ไม่ได้ต้องการ ที่จะเป็นตำนานรัก
แต่ใจต้องการนัก แค่เพียงได้รักเจ้าเนิ่นนาน
เมื่อได้พบพาน กับแม่นงคราญจึงสานรัก
กายใจพร้อมพลีภัก แค่เพียงได้รักเจ้าเนิ่นนาน

คำฮักน้อง กูปี้จักเอาไว้ในน้ำ ก็กลัวหนาว
จักเอาไว้พื้นอากาศกลางหาว
ก็กลัวหมอกเหมย ซอนดาวลงมาคลุม
จักเอาไปใส่ในวังข่วงคุ้ม ก็กลัวเจ้าปะใส่แล้วลู่เอาไป
ก็เลยเอาไว้ในอกในใจตัวชายปี้นี้ จักหื้อมันไห้อะฮิอะฮี้
ยามปี้นอนสะดุ้งตื่น เววา..

ถ้าหากว่ารักฉันนี้ดุจดังดอกบัวที่ผลิบาน
ภายในฉันจึงสุขล้นเหมือนเจอมักผลเหมือนเจอนิพพาน
แม้เธอเป็นเจ้าเป็นนายฉันพร้อมพลีกายเป็นบริวาร
เป็นแสงสว่างท่ามกลางใจตนแม้ยามมืดมนในอนธกาล

หมู่ยักษ์หมู่มาร มิอาจยั่วยุให้หลงใหล
จักอยู่บำรุงทะนุจนชั่วอายุสงขัย
ถ้าหากประสงค์ไดที่เธอต้องการและเป็นเรื่องดี
ประสงค์นั้นฉันจะกระทำให้เป็นไปตามกรรมวิธี

บนบาทวิถี มีเธอให้เกี้ยวพา
งดงามกว่าแคว้นแดนใดที่พี่ได้ไปได้เที่ยวมา
มโนภาพไม่มีขุ่นแครงและเมื่อมีแสงกระทบตา
จึงเห็นตัวสูเจ้าเป็นเหมือนฮองเฮานั่งเกี้ยวมา

ถ้าหากว่ารักนี้มาค่ากว่าโภคทรัพย์
และมันยังหายากล้ำเหมือนเอดโพธิ์ดำซ่อนในสำรับ
จึงหวงแหนและเก็บรักษาซะยิ่งกว่าม้าไพร่พลจอมทัพ
จะเก็บไว้ให้อยู่ในใจแม้วันเดือนเคลื่อนไปคณานับ

( ** , * , ** )

( ดนตรี )

เพื่อเพียงได้รักเจ้าเนิ่นนาน

แลรักนิรันดร์กาล ปู่จ๋าน ลองไมค์ PMC