คอร์ดเพลง ตัวเกะกะ - So Cool

So Cool - ตัวเกะกะ
คอร์ด ตัวเกะกะ
คอร์ดเพลง ตัวเกะกะ - So Coolเนื้อเพลง
ถ้าไม่มีฉัน อะไรอะไรในชีวิตเธอ
มันคงจะดีขึ้นใช่ไหม
ถ้าไม่มีฉัน อย่างน้อยได้ทำอะไร
ที่เธอก็คงไม่เหนื่อยหัวใจ

ไม่อยากจะเป็นตัวเกะกะ
ให้เธอมองมา ขวางหูขวางตาเธออย่างนี้
ถ้าเธอไม่รัก ก็เกะกะ ก็ถึงเวลา
พิจารณาตัวเองซะที

ถ้าเธอหมดใจก็แค่เพียงพูดกัน
ทำตัวตามสบายก็ไม่ต้องห่วงฉัน
ไม่รัก รู้แล้ว สายตาเธอบอก
ก็ดูออก ว่าฉัน มันกวนหัวใจ

ไม่อยากจะเป็นตัวเกะกะ
ให้เธอมองมา ขวางหูขวางตาเธออย่างนี้
ถ้าเธอไม่รัก ก็เกะกะ ก็ถึงเวลา
พิจารณาตัวเองซะที

( ดนตรี )

ไม่อยากจะเป็นตัวเกะกะ
ให้เธอมองมา ขวางหูขวางตาเธออย่างนี้
ถ้าเธอไม่รัก ก็เกะกะ ก็ถึงเวลา
พิจารณาตัวเองซะที

ไม่อยากจะเป็นตัวเกะกะ
ให้เธอมองมา ขวางหูขวางตาเธออย่างนี้
ถ้าเธอไม่รัก ก็เกะกะ ก็ถึงเวลา
พิจารณาตัวเองซะที

( ดนตรี )

ถ้าไม่มีฉัน อะไรอะไรในชีวิตเธอ
มันคงจะดีขึ้นใช่ไหม ถ้าไม่มีฉัน

ตัวเกะกะ - So Cool
Digital Download *1230061