เปิด TuxGuitar บน Windows ไม่ได้ ?

สำหรับใครที่เจอปัญหา เปิดโปรแกรม TuxGuitar บนวินโดส์ไม่ได้ เจอข้อความ
JNI exception: failed to create the Java VM Reason: not enough memory. ให้เข้าไปแก้ไขไฟล์ tuxguitar.ini ที่ติดตั้งโปรแกรมเอาไว้ เช่น C:\Program Files\TuxGuitar

 

เปิดด้วยโปรแกรม Text Editor
ค้นหา Virtual Machine Parameters=-Xmx50:128:1200P


ปรับเป็น
Virtual Machine Parameters=-Xmx50:128:600P
แล้วก็ Save


Tags
Add to Favorites