ตั้งสายกีตาร์ - Guitar Tunings 2

การตั้งสายกีตาร์แบบเทียบสาย

การตั้งสายกีตาร์แบบนี้ก็ยังเป็นที่นิยมใช้ในหมู่คนเล่นกีตาร์อยู่เสมอครับ เพราะสะดวก ง่าย แล้วก็รวดเร็ว ไม่ต้องพิธีมาก เพราะบางทีในสถานการณ์ที่เราไม่มีตัวช่วยในการตั้งสายอื่น ๆ เช่นเครื่องตั้งสาย หรืออะไรอื่น ๆ ก็แล้วแต่ ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ครับ ยิ่งเราสามารถจำเสียงสายใดสายหนึ่งได้แม่นยำถูกต้องตามเสียงมาตรฐานแล้วละก็ การตั้งสายวิธีนี้ก็สามารถได้มาตรฐานได้เหมือนกัน เคล็ดไม่ลับนะครับ อย่างผมนี่จะจำเสียงสาย 1 (เสียง E) ให้ขึ้นใจเลยครับ เวลาตั้งสายใช้วิธีนี้ก็จะสะดวกมาก ๆ 

การตั้งก็ไม่ยากครับ หลังจากเราตั้งสายใดสายหนึ่งได้แล้ว ยกตัวอย่าง
- สายที่ 1 หลังจากผมตั้งสายได้แล้ว จากนั้น
- สายที่ 2 กดเฟรทที่ 5 แล้วดีดสายเปรียบเทียบกับสายเปล่าสายที่ 1 ปรับจนสายที่ 2 ได้เสียงเดียวกันกับสายเปล่าสายที่ 1
- สายที่ 3 กดเฟรทที่ 4 แล้วดีดสายเปรียบเทียบกับสายเปล่าสายที่ 2 ปรับจนสายที่ 3 ได้เสียงเดียวกันกับสายเปล่าสายที่ 2
- สายที่ 4 กดเฟรทที่ 5 แล้วดีดสายเปรียบเทียบกับสายเปล่าสายที่ 3 ปรับจนสายที่ 4 ได้เสียงเดียวกันกับสายเปล่าสายที่ 3
- สายที่ 5 กดเฟรทที่ 5 แล้วดีดสายเปรียบเทียบกับสายเปล่าสายที่ 4 ปรับจนสายที่ 5 ได้เสียงเดียวกันกับสายเปล่าสายที่ 4
- สายที่ 6 กดเฟรทที่ 5 แล้วดีดสายเปรียบเทียบกับสายเปล่าสายที่ 5 ปรับจนสายที่ 6 ได้เสียงเดียวกันกับสายเปล่าสายที่ 5

จำง่าย ๆ เฉพาะสายที่ 3 กดเฟรทที่ 4 นอกนั้นเป็นเฟรทที่ 5 ทั้งหมด แล้วตั้งเปรียบเทียบกับสายถัดไป เช่น 
- สายที่ 2 เทียบสายที่ 1
- สายที่ 3 เทียบสายที่ 2
- สายที่ 4 เทียบสายที่ 3
- สายที่ 5 เทียบสายที่ 4
- สายที่ 6 เทียบสายที่ 5

ไม่ยากครับ ลองเอาไปใช้ดู สะดวก ง่ายดี เพื่อให้การเล่นกีตาร์ของเราเป็นเรื่องที่สนุกสนานครับ


Add to Favorites