ตั้งสายกีตาร์ - Guitar Tuningsตั้งสายกีตาร์ (Standard Tunings)
การตั้งสายกีตาร์ จริง ๆ แล้วมีมากมายหลายวิธีครับ มีทั้งแบบใช้เครื่องตั้งสาย ใช้โปรแกรม ใช้ตัวเป่าเทียบเสียง หรือแม้กระทั่งตั้งตามเพลงก็มีครับ เดี๋ยวนี้ยิ่งสบายใหญ่ มี App ตั้งสายกีตาร์เยอะแยะมากมาย ในบทนี้ก็ขอแนะนำให้ตั้งแบบนี้ไปก่อน ส่วนการตั้งสายแบบเทียบสายต่อสาย หรือสายข้ามสาย หรือการตั้งให้สูง-ต่ำอีกครึ่งเสียง หรือหนึ่งเสียง ก็จะเอาไว้กล่าวในโอกาสต่อ ๆ ไป

ตั้งสายกีตาร์เสียงมาตรฐาน (Standard Tunings)
สาย 1 E (เสียง มี)
สาย 2 B (เสียง ที)
สาย 3 G (เสียง ซอล)
สาย 4 D (เสียง เร)
สาย 5 A (เสียง ลา)
สาย 6 E (เสียง มี)

www.howtotuneaguitar.org
กดที่ปุ่มล่างตัวอักษร แล้วปรับสายกีตาร์เพื่อเทียบเสียง
จากซ้าย e (เสียง มี) จะเป็นสายที่ 6 นะครับ

มาตั้งสายกีตาร์ พร้อมกับอ่านแท็บไปด้วย
เลข 0 บนสาย 1 ก็คือ ดีดสายเปล่าสายที่ 1 โดยไม่ต้องกดเฟรทใด ๆ
เลข 0 บนสาย 2 ก็คือ ดีดสายเปล่าสายที่ 2 โดยไม่ต้องกดเฟรทใด ๆ
เลข 0 บนสาย 3 ก็คือ ดีดสายเปล่าสายที่ 3 โดยไม่ต้องกดเฟรทใด ๆ
เลข 0 บนสาย 4 ก็คือ ดีดสายเปล่าสายที่ 4 โดยไม่ต้องกดเฟรทใด ๆ
เลข 0 บนสาย 5 ก็คือ ดีดสายเปล่าสายที่ 5 โดยไม่ต้องกดเฟรทใด ๆ
เลข 0 บนสาย 6 ก็คือ ดีดสายเปล่าสายที่ 6 โดยไม่ต้องกดเฟรทใด ๆ

ความเร็ว = 80
ตัวละ 1 จังหวะเคาะนะครับปรับเสียง - เทียบเสียง ให้ใกล้เคียงกันที่สุดครับ จะได้เล่นไปด้วยกัน ถ้าเกิดตั้งสายไม่ตรงกัน เดี๋ยวมันจะเพี้ยนไปกันใหญ่ ...

Add to Favorites