Contact us

     E-mail  ChordTabGuitar<at>Gmail.com

Find us on
               กราบเรียน เจ้าของผลงาน

     ทางเว็บไซต์ ChordTabGuitar.com ไม่ส่งเสริมการละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ ทางเว็บไม่มีการแจกเพลง ให้ดาวน์โหลด ใดๆ ทั้งสิ้น ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น ๆ
    หากทางเจ้าของผลงานไม่ประสงค์จะให้ผลงานของท่าน ไม่ว่าจะเป็น Clip เสียง Music VDO ภาพ หรือสื่ออื่นใด ๆ ก็ตาม ปรากฎบนเว็บไซต์แห่งนี้ โปรดแจ้งให้ทางทีมงานทราบ เราจะนำผลงานของออกทันที

ขอแสดงความนับถือ

อัพเดท 1 สิงหาคม 2558

    สำหรับท่านที่ต้องการเผยแพร่คอร์ดเพลง หรือผลงานของท่านบนเว็บไซต์ ChordTabGuitar.com ทางเว็บไซต์สนับสนุนและยินดีเผยแพร่ผลงานของทุกท่าน เพื่อความรวดเร็วกรุณาส่งรายละเอียดทั้งหมด พร้อมทั้งทำภาพคอร์ดเพลง ขนาดความกว้าง 604 px ส่งมาได้ทางอีเมล์ หรือทางเฟสบุ๊คได้เลยครับ

ขอบคุณครับ